Train the Trainer.sk

Vzdelávací program
pre učiteľov stredných a vysokých škôl zameraný na rozvoj mäkkých zručností.

0 +
Rokov pôsobenia
0 +
Absolventov

Ba & KE

Mestá pôsobenia

0 %
Digitálne

01

O projekte Train the Trainer

Train the Trainer je rozvojový neakreditovaný program primárne určený pre stredoškolských pedagógov, riaditeľov stredných škôl a kariérových poradcov, ktorého cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností. Ide o sériu tréningov pre učiteľov, ktorí majú v rámci rozvoja svojej kariéry obmedzený prístup k profesionálnym tréningom a programom pripraveným v spolupráci so zamestnávateľmi.

V roku 2021 program uzavrel svoju jedenástu akademickú sezónu, pričom celkovo má viac ako 950 úspešných absolventov. V školskom roku 2020/2021 program úspešne ukončilo 120+ absolventov.

02

Ako vznikol? pre koho je určený?

Train the Trainer vznikol z iniciatívy členských spoločností Americkej obchodnej komory (AmCham), ktoré na Slovensku zamestnávajú viac ako 110 000 ľudí.

Program vznikol na základe dlhodobého úsilia komory aktívne prehlbovať spoluprácu medzi podnikateľským a akademickým prostredím a prispievať tak k prepájaniu vzdelávacieho sektora s potrebami trhu práce.

Kvalita vzdelávacieho procesu a situácia na trhu práce sa bytostne dotýka všetkých zamestnávateľov, pričom viacerí majú vybudované dlhodobé a intenzívne individuálne vzťahy s konkrétnymi školami. Train the Trainer sa zameriava na pedagógov zo slovenských univerzít a stredných škôl a je ponúkaný skupinou zamestnávateľov asociovaných v AmCham. Od roku 2011 prináša učiteľom témy, tréningy a prístupy, ktoré podľa členských spoločností AmCham celoplošne najviac chýbajú vo výbave čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl na Slovensku.

Program je od roku 2015 vyučovaný expertmi členských spoločností Fóra centier podnikových služieb (BSCF) AmCham a jeho cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností, ovládanie ktorých je považované za kľúčové pre uplatnenie absolventov na trhu práce.

Radi by ste inovovali spôsob svojej výučby tak, aby bol v súlade so súčasnými potrebami pracovného trhu? Neváhajte a prihláste sa do Train the Trainer!

03

Ako program prebieha?

Séria tréningov mäkkých zručností Train the Trainer je postavená na 10 tréningových jednotkách, pričom každý tréning trvá 120 min. a začína sa vždy od 14:30 hod. vo virtuálnom prostredí.

Každý tréning je vedený profesionálnym trénerom z radov členských spoločností AmCham alebo externým expertom z oblasti ľudských zdrojov či osobnostného rozvoja. Metodológia výučby vychádza z interných tréningových procesov jednotlivých spoločností.

Od 2020 je program ponúkaný 100% online v podobe interaktívnych webinárov, na ktoré sa učitelia môžu pripojiť z pohodlia domova cez svoj počítač, tablet či smartfón. Tréningy prebiehajú na kolaboratívnych platformách MS Teams, Cisco Webex Meetings a Zoom, pričom tréneri na podporu angažovanosti učiteľov využívajú taktiež online nástroje ako Sli.do, Mentimeter či Wooclap.

04

Sylabus programu a Tréneri

Praktický workshop pre učiteľov stredných a vysokých škôl je zameraný na tri základné atribúty, ktoré by malo mať každé vystúpenie na verejnosti.

Tatiana Hargašová

Na workshope sa zameriame na facilitáciu – spôsob učenia, ktorý neprenáša hotové vedomosti, ale správnymi otázkami vyzve skupinu, aby našla riešenia sama.

Miroslava Duranková & Dušan Jurčo

Štipka teórie a veľa tipov, trikov a ukážok praktickej aplikácie coaching-u s mladou generáciou – interaktívny workshop pre učiteľov, ktorí majú záujem využiť metódy coaching-u vo výučbe.

Adriána Riško Stankiewicz

Prejdeme si dve hlavné témy – plánovanie a určovanie priorít ako hlavné „nástroje“, ktoré pomôžu dosiahnuť skvelú správu času.

Barbora Záhradníková

Spoločne zistíme, ako kreatívne myslenie môže spôsobiť skutočnú zmenu vo vašom profesijnom či osobnom živote, aké benefity prináša a ako sa dá natrénovať do aplikovateľnej podoby.

Viktória Moros & Denisa Veselská

Kurz je kombináciou teórie a praxe so zameraním na oblasť spätnej väzby – jej doručenie a prijatie. Účastníci sa zameriavajú na dôležitosť spätnej väzby a na všetky jej aspekty.

Mária Latinovič & Rastislav Bača

Tento workshop bude EZ a LIT. Ak nechcete, aby Vás študenti UU, príďte sa dozvedieť viac o správaní generácie Z! Aké sú ich vzorce správania sa? Aký majú dopad na pracovné prostredie? Ako pracovať s rozvojom ich kariéry a pracovných návykov? Príďte sa dozvedieť viac o generácii, ktorá nepozná svet bez internetu.

Mária Mražiková, Matúš Čičvara a Tomáš Bielik

Poznanie a navigácia vo vašom vnútornom svete a pochopenie sveta ľudí okolo nás je dôležitým určujúcim faktorom našej vnútornej spokojnosti. Spoločne sa pozrieme na to, čo vedie k sociálnym interakciám a ako môže sociálny stres obmedziť našu empatiu, IQ a kreativitu.

Olívia Hurbanová

Projektový manažment a agilné metódy.

Marieta Štefanovičová

V tomto kurze získate viac informácií o najnovších trendoch na globálnom a regionálnom trhu práce. Ako pripraviť ľudí na neistú budúcnosť? Aké zručnosti budú najcennejšie v ére digitálnej transformácie?

Liliana Lendelová & Martin Martinkovič

05

galéria tréningov

Neváhajte nás Kontaktovať

ttt@amcham.sk

+421 948 592 775

peter.rusinak@amcham.sk

TrainTheTrainer.sk je vedený
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © TrainTheTrainer.sk
Webdizajn od