Train the Trainer.sk

Vzdelávací program
pre učiteľov stredných škôl zameraný na rozvoj mäkkých zručností.

0 +
Rokov pôsobenia
0 +
Absolventov

Ba & KE

Mestá pôsobenia

0 %
Digitálne & Osobne

01

O projekte Train the Trainer

Train the Trainer je rozvojový neakreditovaný program primárne určený pre stredoškolských pedagógov, riaditeľov stredných škôl a kariérových poradcov, ktorého cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností. Ide o sériu tréningov pre učiteľov, ktorí majú v rámci rozvoja svojej kariéry obmedzený prístup k profesionálnym tréningom a programom pripraveným v spolupráci so zamestnávateľmi.

Na jar 2023 program otvoril svoju 13. akademickú sezónu, pričom celkovo má viac ako 1000 úspešných absolventov. V roku 2023 program zatiaľ úspešne ukončilo 25+ absolventov.

02

Ako vznikol? pre koho je určený?

Train the Trainer vznikol z iniciatívy členských spoločností Americkej obchodnej komory (AmCham), ktoré na Slovensku zamestnávajú viac ako 110 000 ľudí.

Program vznikol na základe dlhodobého úsilia komory aktívne prehlbovať spoluprácu medzi podnikateľským a akademickým prostredím a prispievať tak k prepájaniu vzdelávacieho sektora s potrebami trhu práce.

Kvalita vzdelávacieho procesu a situácia na trhu práce sa bytostne dotýka všetkých zamestnávateľov, pričom viacerí majú vybudované dlhodobé a intenzívne individuálne vzťahy s konkrétnymi školami. Train the Trainer sa zameriava na pedagógov stredných škôl a je ponúkaný skupinou zamestnávateľov asociovaných v AmCham. Od roku 2011 prináša učiteľom témy, tréningy a prístupy, ktoré podľa členských spoločností AmCham celoplošne najviac chýbajú vo výbave čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl na Slovensku.

Program je od roku 2015 vyučovaný expertmi členských spoločností Fóra centier podnikových služieb (BSCF) AmCham a jeho cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností, ovládanie ktorých je považované za kľúčové pre uplatnenie absolventov na trhu práce.

Radi by ste inovovali spôsob svojej výučby tak, aby bol v súlade so súčasnými potrebami pracovného trhu? Neváhajte a prihláste sa do Train the Trainer!

03

Ako program prebieha?

Séria tréningov mäkkých zručností Train the Trainer je v roku 2023 postavená na 7 tematických okruhoch odrážajúcich moderné trendy vo vzdelávaní a potreby pedagógov v oblasti mäkkých zručností. Väčšina stretnutí trvá cca 120 min (s výnimkou záverečného bonusového workshopu) a uskutočňuje sa vo firemných priestoroch.

Každý tréning je vedený profesionálnym trénerom z radov členských spoločností AmCham alebo externým expertom z oblasti ľudských zdrojov či osobnostného rozvoja. Metodológia výučby vychádza z interných tréningových procesov jednotlivých spoločností.

04

Sylabus programu a Tréneri

Dizajnové myslenie umožňuje kreativitu prostredníctvom nového spôsobu riešenia problémov, dôraznejšieho prístupu a tímovej práce. Bol vytvorený, aby nám pomohol porozumieť potrebám ľudí, formovať zámery a poskytovať výsledky rýchlo a v správnom rozsahu. Poďme spoločne preskúmať, ako ho môžeme využiť na rozvoj kreativity, empatie a kritického myslenia u našich študentov.

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch spoločnosti DELL v Bratislave.

Liliana Lendelová

Praktický workshop pre učiteľov stredných škôl je zameraný na tri základné atribúty, ktoré by malo mať každé vystúpenie na verejnosti s osobitným zameraním na komunikáciu so študentmi.

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch spoločnosti KPMG v Bratislave.

Tatiana Hargašová

Charakterové vzdelávanie sa konečne už aj na Slovensku stáva významnou témou. Od roku 2023 je novou súčasťou štátneho vzdelávacieho programu aj výchova charakteru. Čo to ale charakterové vzdelávanie je? Ako rozvíjať charakter našich študentov? Aká je úloha učiteľa v tejto téme? O tomto všetkom sa budeme rozprávať a aj prakticky aplikovať na naše učiteľské životy na workshope s Miroslavou Durankovou.

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Americkej obchodnej komory v budove Jurkovičovej teplárne v Bratislave.

Miroslava Duranková

Praktický workshop pre učiteľov pod vedením riaditeľky nadnárodnej spoločnosti Adient Barbory Záhradníkovej o tom, ako si manažovať vlastný čas, efektívne zostaviť rozvrh či zmysluplne navrhnúť školský projekt. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch spoločnosti Adient v Bratislave.

Barbora Záhradníková

Počas tohto stretnutia získate viac informácií o najnovších trendoch na globálnom a regionálnom trhu práce. Ako pripraviť ľudí na neistú budúcnosť? Aké zručnosti budú najcennejšie v ére digitálnej transformácie?

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch spoločnosti DELL v Bratislave.

Martin Martinkovič

Praktický workshop, ktorého cieľom je rozšíriť zručnosti pedagógov, ktoré im pomôžu poskytovať a prijímať spätnú väzbu takým spôsobom, aby budovala otvorenosť a vzájomný rešpekt, podporovala učenie a riešenie problémov.

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch spoločnosti Kyndryl v Bratislave.

Mária Latinovič & Rastislav Bača

Učitelia počas workshopu spoznávajú SCRUM ako jeden z agilných moderných prístupov na dosahovanie výsledkov, pomocou ktorého sa učia byť otvorení zmenám, vedia sa im čo najrýchlejšie prispôsobiť a uspieť tak v dosahovaní rôznych cieľov, ľahšie sa orientujú aj v komplexnejších úlohách, vidia svoje výsledky v krátkom čase a majú možnosť sebareflexie, ktorá ich posúva vpred. Scrum je uplatniteľný takmer v každej oblasti a vie pomôcť s riešením, či už v osobnom alebo pracovnom živote.

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch spoločnosti DELL na Fazuľovej ulici v Bratislave.

Marieta Glatzová 

05

galéria tréningov

Neváhajte nás Kontaktovať

ttt@amcham.sk

+421 948 592 775

peter.rusinak@amcham.sk

TrainTheTrainer.sk je vedený
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © TrainTheTrainer.sk
Webdizajn od