Train the Trainer.sk

Vzdelávací program
pre učiteľov stredných a vysokých škôl zameraný na rozvoj mäkkých zručností.

0 +
Rokov pôsobenia
0 +
Absolventov

Ba & KE

Mestá pôsobenia

0 %
Digitálne

01

O projekte Train the Trainer

Train the Trainer je rozvojový neakreditovaný program primárne určený pre stredoškolských pedagógov, riaditeľov stredných škôl a kariérových poradcov, ktorého cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností. Ide o sériu tréningov pre učiteľov, ktorí majú v rámci rozvoja svojej kariéry obmedzený prístup k profesionálnym tréningom a programom pripraveným v spolupráci so zamestnávateľmi.

V roku 2021 program uzavrel svoju jedenástu akademickú sezónu, pričom celkovo má viac ako 970 úspešných absolventov. V roku 2021 program úspešne ukončilo 120+ absolventov.

02

Ako vznikol? pre koho je určený?

Train the Trainer vznikol z iniciatívy členských spoločností Americkej obchodnej komory (AmCham), ktoré na Slovensku zamestnávajú viac ako 110 000 ľudí.

Program vznikol na základe dlhodobého úsilia komory aktívne prehlbovať spoluprácu medzi podnikateľským a akademickým prostredím a prispievať tak k prepájaniu vzdelávacieho sektora s potrebami trhu práce.

Kvalita vzdelávacieho procesu a situácia na trhu práce sa bytostne dotýka všetkých zamestnávateľov, pričom viacerí majú vybudované dlhodobé a intenzívne individuálne vzťahy s konkrétnymi školami. Train the Trainer sa zameriava na pedagógov zo slovenských univerzít a stredných škôl a je ponúkaný skupinou zamestnávateľov asociovaných v AmCham. Od roku 2011 prináša učiteľom témy, tréningy a prístupy, ktoré podľa členských spoločností AmCham celoplošne najviac chýbajú vo výbave čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl na Slovensku.

Program je od roku 2015 vyučovaný expertmi členských spoločností Fóra centier podnikových služieb (BSCF) AmCham a jeho cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností, ovládanie ktorých je považované za kľúčové pre uplatnenie absolventov na trhu práce.

Radi by ste inovovali spôsob svojej výučby tak, aby bol v súlade so súčasnými potrebami pracovného trhu? Neváhajte a prihláste sa do Train the Trainer!

03

Ako program prebieha?

Séria tréningov mäkkých zručností Train the Trainer je postavená na 10 tréningových jednotkách, pričom každý tréning trvá 120 min. a začína sa vždy od 16:00 hod. vo virtuálnom prostredí.

Každý tréning je vedený profesionálnym trénerom z radov členských spoločností AmCham alebo externým expertom z oblasti ľudských zdrojov či osobnostného rozvoja. Metodológia výučby vychádza z interných tréningových procesov jednotlivých spoločností.

Od 2020 je program ponúkaný 100% online v podobe interaktívnych webinárov, na ktoré sa učitelia môžu pripojiť z pohodlia domova cez svoj počítač, tablet či smartfón. Tréningy prebiehajú na kolaboratívnych platformách MS Teams, Cisco Webex Meetings a Zoom, pričom tréneri na podporu angažovanosti učiteľov využívajú taktiež online nástroje ako Sli.do, Mentimeter či Wooclap.

04

Sylabus programu a Tréneri

Praktický workshop pre učiteľov stredných a vysokých škôl je zameraný na tri základné atribúty, ktoré by malo mať každé vystúpenie na verejnosti.

Tatiana Hargašová

Na workshope sa zameriame na facilitáciu – spôsob učenia, ktorý neprenáša hotové vedomosti, ale správnymi otázkami vyzve skupinu, aby našla riešenia sama.

Dušan Jurčo

Vyhorenie a duševná rovnáha sú prepojené nádoby. Spoločne sa na ne bližšie pozrieme a naučíme sa ako tieto nádoby vzájomne fungujú, ako spozorovať znaky vyhorenia a ako mu predísť systematickou starostlivosťou o duševnú rovnováhu.

Adriána Riško Stankiewicz

Prejdeme si dve hlavné témy – plánovanie a určovanie priorít ako hlavné „nástroje“, ktoré pomôžu dosiahnuť skvelú správu času.

Barbora Záhradníková

Viktória Moros & Denisa Veselská

Tento workshop bude EZ a LIT. Ak nechcete, aby Vás študenti UU, príďte sa dozvedieť viac o správaní generácie Z! Aké sú ich vzorce správania sa? Aký majú dopad na pracovné prostredie? Ako pracovať s rozvojom ich kariéry a pracovných návykov? Príďte sa dozvedieť viac o generácii, ktorá nepozná svet bez internetu.

Mária Mražiková

Dizajnové myslenie umožňuje kreativitu prostredníctvom nového spôsobu riešenia problémov, dôraznejšieho prístupu a tímovej práce. Bol vytvorený, aby nám pomohol porozumieť potrebám ľudí, formovať zámery a poskytovať výsledky rýchlo a v správnom rozsahu. Poďme spoločne preskúmať, ako ho môžeme využiť na rozvoj kreativity, empatie a kritického myslenia u našich študentov.

Liliana Lendelová

Projektový manažment a agilné metódy.

Marieta Štefanovičová

Kurz je kombináciou teórie a praxe so zameraním na oblasť spätnej väzby – jej doručenie a prijatie. Účastníci sa zameriavajú na dôležitosť spätnej väzby a na všetky jej aspekty.

Mária Latinovič & Rastislav Bača

V tomto kurze získate viac informácií o najnovších trendoch na globálnom a regionálnom trhu práce. Ako pripraviť ľudí na neistú budúcnosť? Aké zručnosti budú najcennejšie v ére digitálnej transformácie?

Martin Martinkovič

05

galéria tréningov

Neváhajte nás Kontaktovať

ttt@amcham.sk

+421 948 592 775

peter.rusinak@amcham.sk

TrainTheTrainer.sk je vedený
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © TrainTheTrainer.sk
Webdizajn od