Train the Trainer.sk

Vzdelávací program
pre učiteľov stredných a vysokých škôl zameraný na rozvoj mäkkých zručností.

0 +
Rokov pôsobenia
0 +
Absolventov

Ba & KE

Mestá pôsobenia

0 %
Digitálne & Osobne

01

O projekte Train the Trainer

Train the Trainer je rozvojový neakreditovaný program primárne určený pre stredoškolských pedagógov, riaditeľov stredných škôl a kariérových poradcov, ktorého cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností. Ide o sériu tréningov pre učiteľov, ktorí majú v rámci rozvoja svojej kariéry obmedzený prístup k profesionálnym tréningom a programom pripraveným v spolupráci so zamestnávateľmi.

V roku 2022 program uzavrel svoju dvanástu akademickú sezónu, pričom celkovo má viac ako 1000 úspešných absolventov. V roku 2022 program úspešne ukončilo 40+ absolventov.

02

Ako vznikol? pre koho je určený?

Train the Trainer vznikol z iniciatívy členských spoločností Americkej obchodnej komory (AmCham), ktoré na Slovensku zamestnávajú viac ako 110 000 ľudí.

Program vznikol na základe dlhodobého úsilia komory aktívne prehlbovať spoluprácu medzi podnikateľským a akademickým prostredím a prispievať tak k prepájaniu vzdelávacieho sektora s potrebami trhu práce.

Kvalita vzdelávacieho procesu a situácia na trhu práce sa bytostne dotýka všetkých zamestnávateľov, pričom viacerí majú vybudované dlhodobé a intenzívne individuálne vzťahy s konkrétnymi školami. Train the Trainer sa zameriava na pedagógov zo slovenských univerzít a stredných škôl a je ponúkaný skupinou zamestnávateľov asociovaných v AmCham. Od roku 2011 prináša učiteľom témy, tréningy a prístupy, ktoré podľa členských spoločností AmCham celoplošne najviac chýbajú vo výbave čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl na Slovensku.

Program je od roku 2015 vyučovaný expertmi členských spoločností Fóra centier podnikových služieb (BSCF) AmCham a jeho cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností, ovládanie ktorých je považované za kľúčové pre uplatnenie absolventov na trhu práce.

Radi by ste inovovali spôsob svojej výučby tak, aby bol v súlade so súčasnými potrebami pracovného trhu? Neváhajte a prihláste sa do Train the Trainer!

03

Ako program prebieha?

Séria tréningov mäkkých zručností Train the Trainer je v roku 2023 postavená na 6 tematických okruhoch (= 7 tréningových stretnutiach) odrážajúcich moderné trendy vo vzdelávaní a potreby pedagógov v oblasti mäkkých zručností. Väčšina tréningov trvá cca 120 min a uskutočňuje sa vo firemných priestoroch alebo vo virtuálnom prostredí.

Každý tréning je vedený profesionálnym trénerom z radov členských spoločností AmCham alebo externým expertom z oblasti ľudských zdrojov či osobnostného rozvoja. Metodológia výučby vychádza z interných tréningových procesov jednotlivých spoločností.

04

Sylabus programu a Tréneri

V tomto kurze získate viac informácií o najnovších trendoch na globálnom a regionálnom trhu práce. Ako pripraviť ľudí na neistú budúcnosť? Aké zručnosti budú najcennejšie v ére digitálnej transformácie?

Stretnutie sa uskutoční osobne v priestoroch spoločnosti IBM v Bratislave.

Martin Martinkovič

V tomto kurze získate viac informácií o najnovších trendoch na globálnom a regionálnom trhu práce. Ako pripraviť ľudí na neistú budúcnosť? Aké zručnosti budú najcennejšie v ére digitálnej transformácie?

Stretnutie sa uskutoční osobne v priestoroch spoločnosti IBM v Bratislave.

Martin Martinkovič

Vyhorenie a duševná rovnáha sú prepojené nádoby. Spoločne sa na ne bližšie pozrieme a naučíme sa ako tieto nádoby vzájomne fungujú, ako spozorovať znaky vyhorenia a ako mu predísť systematickou starostlivosťou o duševnú rovnováhu.

Adriána Riško Stankiewicz

Emócie nás sprevádzajú neustále, v súkromnom i pracovnom živote. Nie len poznanie a ovládanie vlastných emócií, ale i vnímanie a schopnosť pochopiť emocionálne prežívanie iných nám pomáha budovať vzťahy a dosahovať vytýčené ciele. V rámci workshopu sa pozrieme na dimenzie emocionálnej inteligencie, budeme diskutovať o emóciách, ktoré prežívame, ako ich ovládať a ako ich rozpoznávaťu iných.

Viktória Moros & Denisa Veselská

Praktický workshop pre učiteľov stredných a vysokých škôl je zameraný na tri základné atribúty, ktoré by malo mať každé vystúpenie na verejnosti.

Stretnutie sa uskutoční osobne v priestoroch spoločnosti KPMG v Bratislave.

Tatiana Hargašová

Dizajnové myslenie umožňuje kreativitu prostredníctvom nového spôsobu riešenia problémov, dôraznejšieho prístupu a tímovej práce. Bol vytvorený, aby nám pomohol porozumieť potrebám ľudí, formovať zámery a poskytovať výsledky rýchlo a v správnom rozsahu. Poďme spoločne preskúmať, ako ho môžeme využiť na rozvoj kreativity, empatie a kritického myslenia u našich študentov.

Stretnutie sa uskutoční osobne v priestoroch spoločnosti IBM v Bratislave.

Liliana Lendelová

Učitelia počas workshopu spoznávajú SCRUM, ako jeden z agilných moderných prístupov na dosahovanie výsledkov, pomocou ktorého sa učia byť otvorení zmenám, vedia sa im čo najrýchlejšie prispôsobiť a uspieť tak v dosahovaní rôznych cieľov, ľahšie sa orientujú aj v komplexnejších úlohách, vidia svoje výsledky v krátkom čase a majú možnosť sebareflexie, ktorá ich posúva vpred. Scrum je uplatniteľný takmer v každej oblasti a vie pomôcť s riešením, či už v osobnom alebo pracovnom živote.

Stretnutie sa uskutoční osobne v priestoroch Americkej obchodnej komory v budove Jurkovičovej teplárne v Bratislave.

Marieta Štefanovičová

05

galéria tréningov

Neváhajte nás Kontaktovať

ttt@amcham.sk

+421 948 592 775

peter.rusinak@amcham.sk

TrainTheTrainer.sk je vedený
Americkou obchodnou komorou na Slovensku

Copyright © TrainTheTrainer.sk
Webdizajn od